Velkommen til Fonden Mariahjemmets hjemmeside.

Fondens formål er at støtte unge katolikker under deres uddannelse - dels ved legater til katolikker under uddannelse og dels til institutioner eller foreninger, der virker til gavn for den katolske ungdoms religiøse og faglige skoling.

Ansøgningskriterier:
Legatportion kan søges ved at anvende ansøgningsskemaet, som er til download nedenfor. Bemærk at påtegning af katolsk præst eller anden gejstlig myndighed er nødvendig for at komme i betragtning.

Desuden SKAL bankoplysninger (reg. nr. og kontonr.) oplyses til brug for udbetaling af evt. legatportion.

Nyt ansøgningskema for 2019 kommer i sensommeren. Sådan så det ud sidste år: PDF

Ansøgningen sendes med evt. bilag til:

Stiftelsen Mariahjemmet.
Ny adresse kommer snart.